Inschrijvingen

Inschrijven kan door één van de leidsters aan te spreken na de activiteit. Het is belangrijk zo snel mogelijk in te schrijven, dit vooral omdat het kind anders niet verzekerd is. 


Kostprijs? Het lidgeld komt op 40 euro, dit omvat voornamelijk de verzekering van het kind. 
Vrijetijdspas? Deze kan je gebruiken binnen onze vereniging, indien je dit wenst gelieve contact op te nemen met leidster Chyna (0474 62 64 59)
Medische fiche: we vragen een medische van alle nieuwe leden en leden die niet mee waren op kamp. Deze kan je hier downloaden, invullen en afgeven op één van de activiteiten aan je leidster of tijdens de inschrijving een lege fiche aan de leiding vragen.